Наставник - сайт Открытых уроков. Учителя Казахстана. Образование в Казахстане
.
Таңдау курсы бағдарламасы -

Таңдау курсы бағдарламасы

Сабақ жоспары | Предметы | Информатикадан ашық сабақтар Загрузок: 0 | Просмотров: 1738 | Размер: | Автор: гость
№ Мазмұны сағат саны әдіс - тәсілдері білімдік ережесі Ескерту

барлы ғы Тео
рия Практика
11 Алғашқы мәліметтер 1 1 Баяндау Жинақтау сабағы Сызбалар мен жұмыс.
Үлестір
мелі парақша
Оқулық
тар
Кесте.
22-3 Программа терезесі 2 1 1 Түсіндір мелі,сұрақ-жауап Программа ережелері
мен танысу
44 Қолданылатын саймандар 1 1 Талдау, үлестірмелі қағаздар мен жұмыс Стандартты бағдарламадағы Үлестір
мелі қағаз, кесте

55 Сызықтар 1 1 Түсіндір мелі,ізде ну,талдау Сызықтар
мен жұмыс
66 Доғалар 1 1 Түсіндір мелі,ізде ну,талдау Доғалар
мен жұмыс

77-8 Геометриялық фигуралар 2 1 1 Фигуралармен жұмыс жасау Геометриялық фигуралар
79-10 Ішкі аймақтарды бояу 2 1 1 Түсіндірмелі,практикалық жұмыс Геометриялардың ішкі аймақтарын бояу Үлестір
ме лі қағаз

911-12 Микроскоп тәртібі 2 1 1 Түсіндірмелі, практика
лық Жұмыс істеу тәртібін үйрену
113-14 Текст енгізу 2 1 1 Практика
лық жұмыс Текстпен жұмыс Үлестір
ме лі, суретті парақша,
кесте
115-16-17 Фрагменттермен жұмыс істеу 3 1 2 Түсіндірмелі, практика
лық Фрагмент
термен жұмыс
118 Бейне атрибуттары 1 1 Түсіндірмелі, практика
лық Бейне атрибуттармен жұмыс
119 Бейнелерді дискіге жазу мен оқу 1 1 Түсіндірмелі, практика
лық Бейнелер
мен жұмыс жасау

220-21 Суреттерді баспаға шығару 2 1 1 Түсіндірмелі, практика
лық Суреттерді баспаға шығару Кеспе қағаздар, мәтіндер жазылған топшама
122-23 Бірнеше программалармен қатар жұмыс істеу 2 1 1 Түсіндірмелі, практика
лық Программалармен жұмыс Үлестір
мелі қағаздар, кесте
124-25 Информация алмасу 2 1 1 Түсіндірмелі, практика
лық Ақпарат
тық процестер
мен жұмыс Танысты рылым, үлестір
ме лі қағаздар
126-27-28 Paintbrusq мен WordPad (Write) 3 2 1 Түсіндірмелі, практика
лық Программалармен жұмыс Сызбалар
129 Калькулятор 1 1 Түсіндірмелі, практика
лық Калькуля
тормен жұмыс
230 Блокнот 1 1 Түсіндірмелі, практика
Лық Блокнот бағдарламасымен жұмыс жасау
231-32 Тест тапсырмасы 2

2
Тест жұмысын орындай ды Түсіндір мелі, сұрақ-жауап Тарауды қорытындылау233-34 Қайталау сабағы 2 2

Түсінік хат
Жалпы орта бiлiм беру жүйесiндегi информатиканың ролi қазiргi ақпараттық қоғамдағы ақпараттық мәдениеттiң негiзiн құрайтын ақпараттық және коммуникациялық технологияны пайдалану дағдыларын қалыптастырудағы ақпараттық бiлiмнiң мәнiмен қамтамасыз етiледi. Информатика курсының алғашқы базалық ұғымдары туралы алынған мағлұмат бiздi қоршаған орта – зат, тiрi және өлi табиғат нысандары, ақпарат және оның түрлерi, оларды алу және беру тәсiлдерi негізінде қалыптасады.
Информатика пәнін 6,7 сыныпта оқытудың мазмұндық желісі негізгі мектепте информатиканы үйретудің мазмұндық желілерімен пропедевтикалық деңгейде сәйкес келеді және онда берiлген iргелi ұғымдар жұмыс дәптерiндегi қызықты деңгейлiк тапсырмалармен, сұрақтармен, логикалық есептермен және дамытушылық ойындармен, сергiту сәттерiмен байланысты қарастырылады.
Курстың әрбiр тақырыбы дамытушылық, дүниетанымдық бiлiмдерін тереңдетiп отырады.
Курс соңында оқушы оқу бағдарламасында көрсетiлген әрбiр тақырып жөнiнде бiлiм мен бiлiктiлiк жинағын алады. Жекелеген тақырыптар бойынша қызықты тапсырмалар мен сұрақтар, компьютердегi практикалық жұмыстар қарастырылған. Аталған кезеңдер бағдарлама құрылымында көрсетiлген.
Информатика пәнiн оқыту оқушыларды бiртұтас ақпараттық-бiлiмдiк ортаға бейiмделу негiзiне дайындайды.

Мақсаты :
• Оқушылардың білімін тереңдету, Windows жүйесінің стандартты программалар тобына кіретін қарапайым нүктелік графиктік редакторды жете түсіндіру;
• Оқушының барлық мүмкіндіктері мен қабілеттерін ескере отырып, оның ерекшеліктерін дамыту.
• ақпараттық ортада түрлі ақпараттарды қабылдау, беру, түрлендіру және тарату арқылы оқушылардың ақпараттық ойлау қабілетін дамыту мен ақпараттық мәдениетін қалыптастыру.
Міндеттері:
- Сабақта оқылатын тақырыпты тереңдетіп оқыту, толықтыра меңгерту;
- Оқушының ойлау қабілетін дамыту;
- Оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттыру.
- оқушылардың логикалық ойлау қабiлетiн дамыту;
- оқушылардың компьютерлiк сауаттылығын дамыту;
- оқушылардың коммуникативтiк (тiлдiк) ойлау қабiлетi, өзіндік танымдық іс-әрекет жасау дағдылары мен шығармашылыққа бейiмдiлiгiн дамыту;
- оқушылардың жүйелiк-ақпараттық бейнесiн, ақпараттық мәдениетiн және өзiн-өзi дамытуға және қызмет субъектiсi ретiнде қалыптастыру.

Күтілетін нәтиже:
Таңдау курсты оқытудың соңында оқушылар:
- ақпараттың мағынасын түсіне білу.
- бағдарламалардың практикалық қолданыстарын түсініп, игере білу;
- геометриялық фигуралармен танысып,оны өмірде дұрыс пайдалана білу;
- ақпараттың негізінде информатиканың алатын орнын түсіне білу;
-информатика пәнінен меңгерген білім, іскерлік, дағдыларын басқа пәндерден алған білімдерімен ұштастыра білу.

Курс мазмұны
Алғашқы мәліметтер (1 сағат)
Программа терезесі.(1 сағат)
Қолданылатын саймандар (1 сағат)
Сызықтар. (1 сағат)
Доғалар. (1 сағат)
Геометриялық фигуралар (2 сағат)
Ішкі аймақтарды бояу. (2 сағат)
Микроскоп тәртібі (2 сағат)
Текст енгізу. (2 сағат)
Фрагменттермен жұмыс істеу (3 сағат)
Бейне атрибуттары.бейнелерді дискіге жазу мен оқу (1 сағат)
Бейнелерді дискіге жазу (1 сағат)
Суреттерді баспаға шығару (2 сағат)
Бірнеше программалармен жұмыс істеу (2 сағат)
Информация алмасу.(2 сағат)
Paintbrusq мен WordPad (Write) (3 сағат)
Калькулятор.(1 сағат)
Блокнот (1 сағат)
Тест тапсырмасы (2 сағат)
Қайталау сабағы (2 сағат)

Оқушылар үшін пайдаланатын әдебиеттер:

1. Информатикадан 30 сабақ Е.Қ.балапанов, Б.Бөрібаев
2. Компьютерде жұмыс істеп үйренейік. С.Бобкина, Б.Жұмаділдин.
3. Информатиканы оқыту әдістемесі. Н.Ермеков, Е.Кузина, Л.Крепп, С.Пилипенко
4. «Информатика негіздері» журналының жинағы
5. Самоучитель Microsoft Front Paqe 2000. Л.Омелченко, А.Федоров
6. Дж. Вайскопф Microsoft Front Paqe 2000. Учебный курс
7. А.Федорчук. как создаются Web-сайты: краткий курс
8. В.Холиогоров. Основный Web-мастерства: учебный курс
9. Web-дизайн: книга Якоба Нильсена. «Символ Плюс»
10. Microsoft Front Paqe: Р.І.Қадірбаева, Л.Ә.Сүлейменова. әдістемелік құрал
11. Жалпы информатика. С.Симонович, Г.Евсеев, Москва «АСТ-ПРЕСС»
12. Первин «Ақпараттық мәдениет негіздері» 1-11 класс
13. Блокнот, графиктік редактор, пернетақта және тышқан тетігі арқылы басқарылатын ойындар.
14. А.Фролов, Г.Фролов. Аппаратное обеспечение персонального компьютера. М. Диалог-МИФИ 1997 г
15. Кенин А. IBM PC для пользователей или как научиться работать на компьютере. –Екатеринбург. Изд-во Планета, 1997г.

Қосымша
• Калькулятор және блокнот бағдарламалары;
• Геометриялық фигуралармен жұмыс жасау тәсілдері;
• Бейнелерді орналастыру және оларды баспаға шығару;;
• Программалау тілдерінің ерекшеліктерін;
• Фрагменттермен жұмыс жасау;
• Калькуляторды пайдаланып есеп шығару кезеңдерін.
• Әр түрлі тәсілдермен бейне құруды
Скачать методички (классные уроки) для учителей по разным предметам: история, литература, физика. Как провести урок с учеником, вам поможет грамотно составленный план урока. Занятия по математике, литературе, физике, информатике, химии, психологии.