Наставник - сайт Открытых уроков. Учителя Казахстана. Образование в Казахстане
.
Modal Verbs. Sport in my life._ Әдістемелік талдау -

Modal Verbs. Sport in my life._ Әдістемелік талдау

Сабақ жоспары | Документы | Мектеп әкімшілігі Загрузок: 0 | Просмотров: 2092 | Размер: | Автор: Нартай4540
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
Министерство образования и науки Республики Казахстан
_ Жезқазған қаласының медициналық колледжі Медицинский колледж города Жезказган_

ТАҚЫРЫП
Modal Verbs. Sport in my life._
Әдістемелік талдау

Жезқазған, 2012

Пәндік комиссияның отырысында қаралды БЕКІТЕМІН / УТВЕРЖДАЮ
Рассмотрено на заседании предметной комиссии Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары
қоғамдық-гуманитарлық пәндер ЦӘК Зам. директора по УР
комиссияның атауы/название комиссии _______________ Молдина М.А.
2012 ж/г «___»________________ 2012ж/г
Хаттама / Протокол №
Төраға / Председатель ________________

Автор Жарлығасова Сағынай Өмірқұлқызы-екінші санатты ағылшын тілі пәні оқытушысы

Рецензент Нұрсейтова Бибінұр Жүсіпқызы – екінші санатты ағылшын тілі пәні оқытушысы

Аннотация

Әдістемелік талдау ағылшын тілі пәнінен «Modal Verbs, Sport in my life» тақырыбына теориялық сабақ өткізу мақсатында құрылған. «Modal Verbs, Sport in my life» тақырыптағы әдістемелік талдау мектеп оқытушылары мен 10-11 сынып оқушыларына, кәсіптік мектеп пен колледждің І курс студенттеріне арналған.
Бұл әдістемелік талдау оқушыларды шығармашылыққа баулытып, өздері ізденіп оқуға бағытталып құрылған. Оқушылардың тілдік қорын байыта отырып, ой-өрісін кеңейту, есте сақтау қабілетін қалыптастыру және ағылшын тілінің 4 техникасы - оқу, жазу, сөйлеу, тыңдау дағдыларын қалыптастырады. Әдістемелік талдаудағы тапсырмаларды орындау барысында студент ағылшын тілінде көптеген мағлұматтар алып, білімдік деңгейін жетілдіре түседі. Тапсырмалар ойға ұғымды, тілге жеңіл етіп берілген.
Мазмұны

1. Түсінік хат 4
2. Сабақтың мақсаты мен міндеттері 5
3. Сабақтың логикалық құрылымы 6
4. Қолданылған әдебиеттері 14
5. Рецензия 15

Түсінік хат

Қазақстан Республикасын жалпыға міндетті жалпы білім берудің Мемлекеттік стандарттары талаптарына сәйкес әдістемелік талдау жасалды. Онда білімнің негізгі мазмұнына, жалпы білім беру бағдарламаларының түрлері мен оқу жүктемелерінің көлеміне, оқушылар міндетті түрді қол жеткізуге тиісті нәтижелер талаптары көрсетілген.
Шетел тілі сабақтарының басты мақсаты - шәкірттерге өз елінде басқа пәндерден, күнделікті өзін қоршаған ортадан, қоғамнан алған білім, білік, дағдыларына қоса, басқа елдердің тыныс-тіршілігінен хабардар болып, мағлұматтар алып, жеке бас тәжірибесін жетілдіре түсуге көмектесу. Шетел тілін үйрену арқылы оқушылар білім деңгейін көтеріп, өз халқы мен басқа халықтар арасындағы ұқсастықтар мен ерекшеліктерді ажыратуға дағдыланады, өз пікірі қалыптасады, түрлі елдердің мәдениетін үйренеді.
Тақырыптар мен тілдік материалдар көлемінде оқушылар оқып отырған шетел тілінде өз ойын білдіре алуы, мәтіндердің сөздіксіз түсіне алуы тиіс. Шетел тіліндегі сөздерді үйрену барысында оқушылар өз ана тілінің және орыс тілінің тәжірибесіне сүйене отырып, осы тілдердегі білім мен дағдыларын шетел тілін меңгеруге пайдаланады.
Оқушылардың жеке басының ерекшеліктерін ескере отырып, саралай оқыту да көзделеді. Ол төмендегідей бағытта жүрігізіледі:
- Оқу материалдарын көлеміне қарай саралау.
- Оқу тапсырмаларын орындалу ұзақтығы мен күрделілігіне қарай саралау. Мұнда оқушыларға бәрін міндетті түрде орында уүшін едәуір күрделі мәтіндер, тапсырмалар ұсынылады.
- Оқушылардың қызығушылығы мен қабілеттерін ескеру.
Сондықтан да оқушылармен сыныпта, үйде, кітапханада әдебиеттерден, баспасөз беттерінен, оқулықтардан ақпараттар алу, түрлі хабарламалар дайындау, жоспар жасау бағытында жеке, топпен жұмыс жүргізу кең түрде қолданылады. Мұндай жұмыстар жүргізу арқылы оқушылардың шығармашылық, зерттеу қабілеттерін арттыруға мүмкіндік туады.

Сабақтың тақырыбы/Тема занятия____Modal Verbs. Sport in my life. __________
Сабақтың түрі/Тип занятия_______combined __________________________
Мақсаты/Цели занятия: 1) to get information about sport and its role in our life.
2) to develop speaking, reading, writing skills, to teach the students to express their opinions about the role of sport in our life. 3) to develop critical thinking, solving problems._______ __________________
Білімділік/Учебная
- to improve speaking abilities of pupils through discussing the text;__________________
- to improve their knowledge in grammar;_______________________________________
Тәрбиелік /Воспитательная - to bring-up the skill of communication;______________
- to bring-up the pupils’ respect to their individuality; _____________________________
Дамытушылық /Развивающая - to develop in outlook of the pupils;______________
- to train their memory; - the interest to the language by means of expressing the opinion based on the vocabulary learned; ______________________________________________
Пәнаралық байланыс /МП связь__physical education, Russian, Kazakh. Пәнішілік байланыс /ВП связь____English grammar__________________________
Көрнекілігі /Оснащение_ an interactive blackboard, writing blackboard, cards, the posters etc. __
Сабақ өткізу уақыты/Время проведения – 90 мин., 180 мин., 270 мин.

Сабақтың логикалық құрылымы

1. Ұйымдастыру кезеңі/Организационный момент
Greeting: - Good morning!
- Good morning teacher!
- How are you?
- I’m fine, and you?
- I’m fine too, thank you, sit down please!
The report of the pupil on duty
- Who is on duty today?
- I’m on duty today.
- Who is absent today?
- All are present.
- What date is it today?
- What day is it today?
- Today is __________.
- Well, thank you, sit down please.

Today’s lesson theme is grammar material Modal Verbs. And Sport in my life. You’ll know different kind of sports, kinds of Modal Verbs, and do some more exercises, do level tasks and find out sport is important in our life. And the sports are useful for our health. We will work in 3 group. You will compete in 3 groups.

2. Ынталандыру, негізгі білім деңгейін анықтау/Мотивация, актуализация опорных знаний
- What was your home task? I’ll check your home task. Please open your copy-books.
- Lexica-grammatical exercises. 1) To put be, have, do in the gaps.
2) Put the verbs in the correct column.

2.1.Warm up. Read and translate it

Speaking. /Answer the questions./
- What is your favourite sport? My favourite sport is ….
- Why do you like it? Because it is ……
- What sport do you go in for? I prefer ……
- What kind of sports do you know? I know ……

3. Жаңа сабаққа нұсқау беру/Изучение нового материала - Grammar theme is Modal verbs.
Модальды етістіктің түрлері: Can-істей алу, may- істей алу/рұқсат/, must-міндетті, should-ақыл кеңес бергенде керек, қажет.
Модальды етістіктер ешқандай әрекетті білдірмейді, олар тек қана сөздің шындыққа қатынасын ғана көрсетеді. (мүмкіншілікті, ықтималдықты, қажеттілікті).
Модальды етістіктің ерекшеліктері:
1.Модальды етістіктен кейін инфинитив “to” демеулік шылауынсыз қолданылады.
2. Олар жекеше түрде де, көпше түрде де, жақта да ешқандай өзгеріске түспейді.
3.Сұраулы сөйлемде етістіктер бастауыштың алдында тұрады. Must I read or translate?
4.Болымсыз сөйлемде not етістіктен кейін тұрады. Not can етістігімен бірге жазылады: cannot, can’t.
f.ex.: Must I go there? – I mustn’t go there.
May I come in? – Yes, you may.
Can you play volleyball?- Yes, I can.
+ - ?
I can play chess I can not /can’t play chess Can I play chess?
We may go We may not go May we go?
I must go I mustn’t go Must I go?
You should learn another language You shouldn’t learn another language Should you learn another language?

3.1.Work with new words. /You know all words from school. Please write down, translate and find out the words in the picture./
1) Athlete [‘æӨli:t] спортсмен
2) Boxing [bɔksiŋ] боксировать
3) Baseball [beisbɔ:l]
4) Basketball [‘ba:skitbɔ:l]
5) Cricket [‘krikit]
6) Football [‘futbɔ:l]
7) Golf [gɔlf]
8) Gymnastics [dʒimnæsticz]
9) Horse racing [hɔ:s reisiŋ]
10) Ice hockey [‘ais hɔki]
11) Rowing [‘rəuiŋ] гребля
12) Rugby [‘rɅgbi]
13) Sailing [seiliŋ] парусное судно
14) Squash [skwɔʃ] разновидность игры в мяч
15) Swimming [swimiŋ]
16) Tennis [‘tenis]
-Read and repeat after me. Then translate it.
-Pupil 1, 2,3.
- Find out the words on the picture and tell us.

1-h, 2-d, 3-b, 4-I, 5-k, 6-e, 7-a, 8-c, 9-f, 10-n, 11-m, 12-l, 13-p, 14-g, 15-j, 16-o.

4. Өздік жұмыстар/Самостоятельная работа. Level tasks.
1-Group.
Level task 1. Put the offers on the interrogative forms.
1. I can do the work.
2. She must go.
3. He may come in.
4. He can speak English well.
5. We must work at our project today.
Level task 2. Translate from Kazakh into English
1. Олар сабақ үстінде қазақ тілінде сөйлесулері керек.
2. Менің сізбен бірге баруыма болады ма?
3. Ол ағылшын тілінде сөйлей алады ма?
4. Сіз менің сұрағыма жауап бере аласыз ба?
5. Маған кіруге болады ма?
Level task 3. Listen to the text. Read the conversation and type the correct verbs in the gaps.
Mum: Come on, Alice. You ________________ hurry up.
Alice: I’m ready. I __________ phone Jamie, and he talked and talked. That’s why I’m a bit late.
Mum: Let’s go. The train leaves in 20 minutes.
Alice: Just a minute. Where’s my umbrella?
Mum: You __________ take that. It’s a beautiful day.
Alice: OK. So where’s my sun hat? I _______ forget that.
Mum: Alice, we ________ leave now.
2- Group.
Level task 1. Put the offers on the negative forms.
1. I can do the work.
2. She must go.
3. He may come in.
4. He can speak English well.
5. We must work at our project today.
Level task 2. Translate from Kazakh into English
1.Менің сізбен бірге баруыма болады ма?
2.Ол ағылшын тілінде сөйлей алады ма?
3.Сіз менің сұрағыма жауап бере аласыз ба?
4.Маған кіруге болады ма?
5. Маған шығуға болады ма?
Level task 3. Listen to the text. Read the conversation and type the correct verbs in the gaps.
Mum: Come on, Alice. You ________________ hurry up.
Alice: I’m ready. I __________ phone Jamie, and he talked and talked. That’s why I’m a bit late.
Mum: Let’s go. The train leaves in 20 minutes.
Alice: Just a minute. Where’s my umbrella?
Mum: You __________ take that. It’s a beautiful day.
Alice: OK. So where’s my sun hat? I _______ forget that.
Mum: Alice, we ________ leave now.
3- Group.
Level task 1. Put the offers on the affirmative forms.
1.Can I do the work?
2.She mustn’t go.
3.May he come in?
4.He can’t speak English well.
5.Must we work at our project today?
Level task 2. Translate from Kazakh into English
1.Менің сізбен бірге баруыма болады ма?
2.Ол ағылшын тілінде сөйлей алады ма?
3.Сіз менің сұрағыма жауап бере аласыз ба?
4.Маған кіруге болады ма?
5.Маған шығуға болады ма?
Level task 3. Listen to the text. Read the conversation and type the correct verbs in the gaps.
Mum: Come on, Alice. You ________________ hurry up.
Alice: I’m ready. I __________ phone Jamie, and he talked and talked. That’s why I’m a bit late.
Mum: Let’s go. The train leaves in 20 minutes.
Alice: Just a minute. Where’s my umbrella?
Mum: You __________ take that. It’s a beautiful day.
Alice: OK. So where’s my sun hat? I _______ forget that.
Mum: Alice, we ________ leave now.
4.1.Work in groups.
Draw a diagram. What kind of Kazakh and Britain sports do you know?
You must fill it. Hang up your posters.


Speaking. Group A. We want to say about Sport in Kazakhstan. There are many sports as so as swimming, horse racing etc. Also Kazakhs have Traditional National games. There are Kyz-kuu, Kokpar and Audaryspak.
Group B. We want to give an information about Sport in Britain. I introduce you the games Cricket, Netball etc.Group C. We want to say about general both sports.

4.2.Making up the dialogues in groups.

1-Group


2- Group

Interviewer: So tell me, Carol, what sort of extreme sports do you do?
Carol: I like bungee jumping. It's great, really exciting.
Interviewer: But what makes you do bungee jumping?
Carol: Well, I get nervous, you know. But when I'm jumping I feel great. It's like being a bird.
Interviewer: Really? What about other extreme sports?
Carol: Mm, I'd love to try sky surfing, but it's very expensive, you know.
Interviewer: Right. Are there any sports you wouldn't try?
Carol: I'm pretty adventurous, but even I wouldn't like to do snowrafting. There have been some terrible accidents. But I also don't like dull sports. I hate doing boring sports. Like tennis. Personally, I'd prefer to stay at home.
Interviewer: Oh, it's not that bad! Thank you very much, Carol.

3- Group.

Interviewer: Jonathan, what extreme sports do you do?
Jonathan: Well, I prefer winter sports. There's something about snow. I love going skiing. And I quite like snowboarding. It's really cool.
Interviewer: So, why do you do it?
Jonathan: Well, as I said, I'm a snow fanatic. And I love sports where there's speed. I can't stand slow sports. You know, like sailing.
Interviewer: What other sports would you like to try?
Jonathan: I'd quite like to go ice diving - it sounds crazy!
Interviewer: Are there any sports you wouldn't like to try?
Jonathan: Oh yeah. I can't stand heights. I'd hate to do bungee jumping. It looks absolutely terrifying.
Interviewer: It certainly does. Right, Jonathan, thank you very much.

5.Алған білімін қолдану/Применение полученных знаний
Definition. Can you guess what sports and games are described here?
the sport of fighting with fists;
the sport of riding in a small boat with sails;
the sport of one who swims;
the sport of playing a type of football with an oval ball;
a game for two people who use rackets, a small soft ball and a low net;
the sport of moving through the water in a boat without sails;
the sport of going on horseback;
a game played by two teams of 6 players each that is played on an ice field.
Keys:
1. boxing;
2. sailing;
3. swimming;
4. rugby;
5. tennis;
6. rowing;
7. horse racing;
8. icy hoсkey;

6.Үйге тапсырма/Домашнее задание
For first group Make up dialogue about Olympic games London 2012.
For second group Make up dialogue in pair about sports using the grammar theme Modal Verbs.
For third group Make up dialogue in pair about competitions.

7. Білімін бағалау,түсіндіру/Выставление оценок и комментарий Our lesson has come to its end. We’ve turned our thoughts to sport in our life. And I think you will agree with me that sport plays an important role in our life. It is useful, exciting. Students, you all have worked hard at the lesson. You get 5. Thank you very much.

Қолданылған әдебиеттері:

1. Essential Grammar in Use. Cambridge University Press 2007. Raymond Murphy
2. Английский для вас. Москва 2000. Автор.: Шах-Назарова В.С.
3. Speak English журналы, 2008ж.

Жезқазған қаласының медициналық колледжінің ағылшын тілі пәнінің оқытушысы Жарлығасова Сағынай Өмірқұлқызының
«Modal Verbs. Sport in my life» тақырыптағы әдістемелік талдауына

РЕЦЕНЗИЯ

Жұмыс жүйесінің өзектілігі: Қазақстан Республикасын жалпыға міндетті жалпы білім берудің Мемлекеттік стандарттары талаптарына сәйкес әдістемелік талдау жасалған. Онда білімнің негізгі мазмұнына, жалпы білім беру бағдарламаларының түрлері мен оқу жүктемелерінің көлеміне, оқушылар міндетті түрде қол жеткізуге тиісті нәтижелер талаптары көрсетілген. Тақырыптар мен тілдік материалдар көлемінде оқушылар оқып отырған шетел тілінде өз ойын білдіре алуы, мәтіндердің сөздіксіз түсіне алуы тиіс. Шетел тіліндегі сөздерді үйрену барысында оқушылар өз ана тілінің және орыс тілінің тәжірибесіне сүйене отырып, осы тілдердегі білім мен дағдыларын шетел тілін меңгеруге пайдаланады.
Жұмыс жүйесінің ғылыми-әдістемелік деңгейі. Қазіргі өмірде нарықтық экономикаға қарай бағытталған жас ұрпақтың бойында ғылыми және интеллектуалдық біліктілігін қалыптастыру. Оқу бағдарламасы бойынша жаңа технологиялар, атап айтсақ, жаңа компьютерлік ойындар, модульдік технологиямен оқыту, саралап-деңгейлеп оқыту технологиясы, Венн диаграммасын енгізу жағдайлары қарастырылған.
Жұмыс жүйесінің жаңашылдық дәрежесі: оқушылардың жеке басының ерекшеліктері ескерілген. Оқушылар сыныпта, үйде, кітапханада әдебиеттерден, баспа сөз беттерінен, оқулықтардан ақпараттар алу, түрлі хабарламалар дайындау, жоспар жасау бағытында жеке, топпен жұмыс жүргізу жоспарланған. Мұндай жұмыстар жүргізу арқылы оқушылардың шығармашылық, зерттеу қабілеттерін арттыруға мүмкіндік туып тұр.
Жұмыс жүйесінің практикалық маңыздылығы
Ұсынылып отырған әдістемелік талдау тез шешім қабылдауға, өз пікірін ашық айтуға, еркін сөйлеуге үйренуге жұппен, шағын топпен жұмыс атқара отырып іскерлік ойындары, ағылшын тілінің 4 техникасы – оқу, жазу, сөйлеу, тыңдау дағдылары, сұрақ-жауап формалары арқылы жүзеге асырылды. Оқушылардың ғылыми негізде білім алуға мүмкіндік берілді.

Рецензент: Нұрсейтова Б. Ж.
КМҚК «ЖқМК»
Екінші санатты ағылшын
тілі пәні оқытушысы
Скачать методички (классные уроки) для учителей по разным предметам: история, литература, физика. Как провести урок с учеником, вам поможет грамотно составленный план урока. Занятия по математике, литературе, физике, информатике, химии, психологии.