Наставник - сайт Открытых уроков. Учителя Казахстана. Образование в Казахстане
10саны және цифры -

10саны және цифры

Сабақ жоспары | Документы | Қосымша сабақ жоспары Загрузок: 0 | Просмотров: 609 | Размер: | Автор: гость
Астана қаласы №44 орта мектеп
Бастауыш сынып мұғалімі:
Тулегенова Бибигуль Шаймуратовна

Сабақтың тақырыбы: "10саны және цифры"
Мақсаты:Оқушыларды 10саны және цифры мен таныстыру.
Міндеттері:
Білімділік: 10 саны мен цифрыныңбаспа және жазбаша түрлерін меңгерту, сан қатарындағы орнын анықтау арқылы басқа сандармен байланысын қарастыру.
Дамытушылық: Оқушылардыңесептеудағдыларын,логикалықойлаужылдамдығын,естесақтаудыдамыту.
Тәрбиелік: Оқушылардыңалғанбілімдерінкүнделіктіөмірдепайдаланабілуге,өзойынеркінжүйелепайтуғажәнеөзгеніңпікірінтыңдайбілуге,ұқыптылыққатәрбиелеу.
Күтілетін нәтиже: Оқушылар 10 саны және цифрының баспа және жазбаша түрін меңгеріп, басқа сандармен байланысын құрастыруды үйренеді.
Сабақтың түрі: Жаңа сабақ
Технология: БжС технологиясындағы "Алгоритм" картасын қолдану.
Сабақта пайдаланатын ресурстар: Ресурс Bilimland.kz
Сабақтыңбарысы:
Ұйымдастырукезеңі.
Сәлеметсіңбе,Күн!
Сәлеметсіңбе,Жер!
Сәлеметсіңбе,Халқым!
Сәлеметсіңбе,Мен

Бүгінгіөтетінсабақтыңтақырыбынанықтауүшінмынасызбағаназараударайық:(Ресурс Bilimland.kz.)
-Балалар, кезкелгенсанға 1-ді қоссақкелесі сан шығады
-9-ға 1-ді косқандакелесі сан 10шығады.
Бізбүгін10 саны жәнецифрыментанысамыз.
Сан қатарындағыорнын анықтау:0, 1,2,3,4,5,6,7,8, 9, 10
Тура жәнекерісанау:10, 9, 8,7,6,5,4,3,2,1,0.
10цифрын жазу
Сыныпты белсендіру үшін көшбасшыға сөз беру.
Біз ақылды баламыз
Оқып білім аламыз.
Қандайбаға аламыз?
1-жоқ,2-керек емес,
3-жоқ,4-жаман емес
5-өте жақсы,тамаша.
5-тік болсын алар бағамыз
Білімнен бақыт табамыз!
Жылдамдық санағын жүргізу (У=1,2,3,)
Жылдамдық,Зейін,Есеп,Тақырып
ОӘЖА(Оқуәрекетініңжинақталғанамалдары) сызбасыбойынша
1-түсіндіру
9 + 1 =10Біріншіқосылғыш9,екіншіқосылғыш
1,қосындыныңмәні10-ғатең

1+9 =10Қосылғыштардыңорнынауыстырғаннан
қосындыныңмәніөзгермейді.

10- 9=1 Қосындыныңмәнінен 1-ші қосылғыштыазайтсақ
2-ші қосылғышшығады.

10- 1=9Қосындыныңмәнінен 2-ші қосылғышты
азайтсақ 1-ші қосылғышшығады.

1-цикл Байқау
Біршапалақұру. «Байқау» сөзіндәптергежазу,жұмысқакірісу.
ТҚШ АҚШ ЖҚШ
9+1 1+99-1+1
Жұмыстыңаяқталууақыты 5 бала және 30 сек
Жұмысаяқталғансоңоқушылардәптерлеріменалмасады. «Қолдақалам –бұлқателік» бұйрығыберіледі.Тапсырмалардың орындалу кезеңін тексер,орындау спасын анықтау.Тақтаға тапсырма жауаптарын жазу.
ТҚШ АҚШ ЖҚШ
101010
2-ші цикл Бекіту.
ОӘЖӘ (Оқу әрекетінің жинақталған амалдары) сызбасы бойынша 2-ші түсіндіру.
2рет шапалақ ұру. « Бекіту» сөзін дәптерге жазу,жұмысқа кірісу.
ТҚШ АҚШ ЖҚШ
2+88+2 10-1-1
-Жұмыстың аяқталу уақыты 5 бала 30 сек.
Жұмыс аяқталған соң оқушылар дәптерлерімен алмасады. «Қолда қалам -бұл қателік» бұйрығы беріледі.Тапсырмалардың орындалу кезеңін тексер,орындау сапасын анықтау.Тақтаға тапсырма жауаптарын жазу.
ТҚШ АҚШ ЖҚШ
10108
Сергіту сәті.
3-цикл. Есте сақтау .
ОӘЖА сызбасы бойынша 3-түсіндіру.
3 рет шапалақ ұру. «Есте сақтау» сөзін дәптерге жазу, жұмысқа кірісу.
ТҚШ АҚШ ЖҚШ
7+3 5+5-0 10-5+5
Жұмыстың аяқталу уақыты 5 бала және 30 сек.
Жұмыс аяқталған соң оқушылар дәптерлерімен алмасады. «Қолда қалам – бұл қателік» бұйрығы беріледі. Тапсырмалардың орындалу кезеңін тексер,орындау спасын анықтау. Тақтаға тапсырма жауаптарын жазу.
ТҚШ АҚШ ЖҚШ
10 10 10
Түсіну: ОӘЖА сызбасы бойынша материалды меңгеру деңгейін анықтау.
Скачать методички (классные уроки) для учителей по разным предметам: история, литература, физика. Как провести урок с учеником, вам поможет грамотно составленный план урока. Занятия по математике, литературе, физике, информатике, химии, психологии.