Наставник - сайт Открытых уроков. Учителя Казахстана. Образование в Казахстане
Мен көп тілді білемін -

Мен көп тілді білемін

Сабақ жоспары | Документы | Қосымша сабақ жоспары Загрузок: 0 | Просмотров: 1137 | Размер: | Автор: гость
Ататүрік атындағы №17 мектеп-гимназиясы
Сыныптан тыс сабақ
Тақырыбы:
“Мен көп тілді білемін”
Дайындаған: Омарова А
Түркістан-2014
“Every young man must know three or more foreign languages”
N.Nazarbayev
«Язык-душа нации. Язык – есть живая плоть идеи, чувства, мысли»
А.Н.Толстой

Цели: Развивать мышление учеников. Развивать интерес учеников к знанию языка, сопоставляя русский язык и английским языками. Готовить и воспитывать юных полиглотов, умеющих говорить на трех языках.

Оборудование: Слайды на мультимединой или интерактивной доске.

Ход игры:

1-ведущий: - Дорогие учащиеся, участники нашей игры! Сегодня мы проводим с вами очередную внеклассную работу по развитию речи и интеллекта.
Наша игра очень популярнаю Как она называется? \»Я знаю много языков»\
-Правильно.

2-ведущий: - Dear participants of our game. Today we spend with you the next out-of-class work on development of speech and intellect.
Our game is very popular. How it refers to us? \“I know many languages”\

3-ведущий: - Құрметті ұстаздар, оқушылар, қонақтар. Бүгінгі өткізгелі отырған «Мен көп тілді білемін» атты интеллектуалды ойынымызға қош келдіңіздер!
Президент Нұрсұлтан Назарбаев өз Жолдауында «Үш тілдің бірлігі» атты мәдени жобаны кезең кезеңімен жүзеге асыра бастауды ұсынды. «Қазақстанды дүние жүзі үш тілді қатар тұтынатын жоғары білімі бар білікті ел ретінде қабылдауы тиіс. Бұл-мемлекеттік тіл – қазақ тілі, ұлтаралық қарым-қатынас тілі—орыс тілі мен ғаламдық экономикаға табысты интеграциялану тілі-ағылшын тілі болуы тиіс», - деп атап көрсетті. Осы бағдарламаға сүйене отырып, біз бүгін үш тілде өтетін «Мен көп тілді білемін» атты ойынымызды бастаймыз.

1-ведущий: - В нашей интеллектальной игре участвуют участвуют учащиеся 3-4 классов. Игра состоит из четырех туров. Каждый тур имеет свое название. Сейчас каждый из вас должен представить себя на двух языках.

2-ведущий: -The pupils of 3-4 classes participate in ours intellectual game from four rounds. Each round has the name. Now each of you should present yourself in two languages.

1-ведущий: -Для того чтобы определить лучших участников у нас есть обьективное жюри состоящее из учителей русского, английского и казахского языков. \представление жюри\. Жюри прошу занять свои места.
-За каждый правильный ответ участнику вручается звездочка, которая обозначает 20 баллов. В конце каждого тура из игры выбивают два участника набравшие наименьшее количество баллов.

2-ведущий: -Participants who give right answer will receive twenty points. Two participants who collect less mark will leave the game.

3-ведущий: -Ойынымыздың әрбір дұрыс жауабына жұлдызшалар беріліп отырады. Әрбір дұрыс жауапқа 20 ұпайдан қосылады. Әрбір кезеңнің соңында аз ұпай жинаған екі ойыншы ойыннан шығарылады.

1-ведущий: -А сейчас слово нашим участникам. \представление участиников игры\.

І тур. «Ответьте на вопросы»
1-ведущий: -В первом туре участники должны ответить на вопросы, касающиеся языков, которые показаны на мониторе и назвать их на трех языках. За каждый правильный ответ получают 20 баллов. Участник, поднявший табличку первым, отвечает на вопросю Количество вопросов 15.
-Два участника набравшие меньше количество баллов, выходят из игры. В этом туре мы определяем кто из вас умнее и быстрее.

2-ведущий: -On the first stage our pupils must answer the questions of the English, Kazakh and Russian languages. For every correct answer is received 20 points. The participant having lifted mark answers first. Quantity questions 15.
-Two participants collected are less quantity of numbers, leaves game. On this round we determine who from you more cleverly and faster.

3-ведущий: -Ойынымыздың бірінші айналымында ойыншыларымыз мониторда көрсетілген зат есімдерді үш тілде айтулары керек. Дұрыс жауапқа 20 ұпай беріледі. Барлығы 15 сұрақ. Бірінші болып белгіні көтерген ойыншы жауап береді. Ең аз ұпай жинаған 2 ойыншымыз ойыннан шығады. Ойыншыларымызға сәттілік тілей отырып ойынымызды бастаймыз.
1. Қазақ әліпбиінде қанша әріп бар? \қырық екі, сорок два, forty two\
2. Как называются слова одинаковые по звучанию и написанию, но совершенно разные по лексическому значению? \омонимы, омонимдер, homonyms \
3. What is the Capital of England? \London,Лондон, Лондон\
4. We can watch news, films and other interesting things in it. \television, телевизор, теледидар\
5. The room where we sleep. \bedroom, спальня, жатын бөлме\
6. Тілдің дыбыстық жағын зерттейтін тіл білімінің саласы. \фонетика, фонетика, phonetics\
7. Как называется часть речи, которая обозначает признак предмета и отвечает на вопросы: Какой? Чей? \имя прилагательное, сын есім, adjective\
8. How many letters are there in the English Alphabet? \twenty six, двадцать шесть, жиырма алты\
9. What month is it now? \November, Ноябрь, Қараша\
10. Who works at school? \teacher, учитель, мұғалім\
11. Жалпы, жалқы, деректі, дерексіз боып бөлінетін сөз табы. \зат есім, имя существительное, noun\
12. Разговор двух или нескольких лиц. \диалог, диалог, dialogue \
13. How many oceans on our planet? \four, четыре, төрт\
14. The antonym of the word “good”? \bad, плохой, жаман\
15. What colour is snow? \white, белый, ақ\

ІІ тур. «Загадочный!»
1-ведущий: - Второй тур определит ваше умение отгадывать загадки, отгадкт вы должны дать на трех языках. За каждый парвильный ответ вы получаете по 20 баллов. Два учасника набарвшие меньше количество баллов, выходять из игры.

2-ведущий: - On the second round the participant must find answer the puzzle. Then participant must say it in three languages. Two participants collected are less quantity of numbers, leaves game.

3-ведущий: -ойынымыздың бірінші айналымында ойыншыларымыз мониторда көрсетілген жұмбақты шешіп ауабын үш тілде айтулары керек. Дұрыс жауапқа 20 ұпай беріледі. Ең аз ұпай жинаған екі ойыншы ойыннан шығарылады.

Без него плачемся,
А как появиться-
От него прячемся. \солнце, күн, sun\

Течет, течет – не вытечет,
Бежит, бежит – не выбежит. \река, өзен, river\

Ног нет, а хожу,
Рта нет, а скажу,
Когда спать, когда вставать,
Когда работу начинать. \часы,, сағат, clock\

Выпуча глаз, сидит,
По-французски говорит.
По-блошы прыгает,
По-человечьи плавает. \лягушка, бақа, frog \

Без рук, без ног по полю рыщет,
Поет да свищает, деревя ломает,
К земле траву преклоняет. \ветер, жел, wind\

Два брата живут рядом,
А сойтись не могут. \глаза, көз, eye \

С виду – клин,
Развернешь –блин. \зонтик, қолшатыр, umbrella\

ІІІ тур. «Мимика»
1-ведущий: -Первобытные люди не умели разговаривать. Они общались жестами, звуками. Послание писали не буквами, а рисунками, символами. Давайте попробуем объясниться без букв, а только жестами. Сейчас третий тур нашей игры – участник берет один билет, в котором написано название животного. Участник должен объяснить мимикой этого животнго. Остальные участники должны угадать какое это животное.
Угадавший должен первести название этого животного на английский, казахский и на русские языки.

2-ведущий: - The participant must choose one of the cards. There is a name of animal. The participant must explain with expression what this animal is. The others must guess the name of animals and translate into Russia, Kazakh and English languages.

3-ведущий: – Ежелгі адамдар сөз өнері дамымаған кезде бір-бірімен іс-қимыл арқылы сөйлесетін болған. Хат хабарламаларды әр түрлі белгілермен бейнелейтін болған. Ендеше, ата-бабаларымыздың кейіпіне еніп қатысушылар бір-біріне суретте бейнеленген жануарларды іс-қимыл арқылы түсіндіруі керек. Ойыншыларымыз жануарлырдың қандай жануар екенін анықтап, үш тілде айтулары керек. Кезеңді ұпай саны жоғары оқушы бастайды.

тышқан-мышка-mouse
жылан-змея-snake
тауық-курица-hen
мысық-кот-cat

IV тур «Пословица-всем делам помощница».
1-ведущий: –Ребята это четвертый то есть самый решающий тур нашей игры. Здесь даны пословицы, где пропущены слова. Восстановите эти слова и дайте перевод пропущенных слов.

2-ведущий: -The fourth round participant must read the proverb and find the word. The participant must say it in three languages. Two participants collected are less quantity of numbers, leaves game.

3-ведущий: - Төртінші бөлім ойынымыздың ең соңғы шешуші бөлімі. Мониторда көрсетілне мақалдағы жасырылған сөзді табу керек. Ойыншыларымыз осы жасырылған сөзді тауып оны үш тілде айтуы керек. Әр дұрыс жауапқа 20 ұпай беріледі.
1. Никогда не откладывай на завтра то, что ты можешь сделать .....
\сегодня, бүгін, today\
2. Нет дыма без ..... \огня, от, fire \
3. Без труда не вынешь и ..... из пруда. \рыбку, балық, fish\
4. Куй железо, пока ..... \горячо, ыстық, hot\
5. На вкус и ..... товарищей нет. \цвет, түс, colour \
6. Лечше поздно, чем ..... \никогда, ешқашан, never\
7. Волков бояться-в .... не ходить. \лес, орман, forest\
8. Мир освещается солнцем, а человек - .... \знанием, білім, knowledge\
9. Человек без друзей, что .... без корней. \дерево, тал, tree\
10. Март с водой, апрель с травой, май с .... \цветами, гүл, flower\

Итог игры.
1-ведущий: -Вот подошла к концу наша игра. Для подведения итога игры предоставляется членам жюри. Спасибо за внимание! Изучайте и любите языки!
Скачать методички (классные уроки) для учителей по разным предметам: история, литература, физика. Как провести урок с учеником, вам поможет грамотно составленный план урока. Занятия по математике, литературе, физике, информатике, химии, психологии.