Наставник - сайт Открытых уроков. Учителя Казахстана. Образование в Казахстане
Менің президентім -

Менің президентім

Сабақ жоспары | Документы | Қосымша сабақ жоспары Загрузок: 0 | Просмотров: 680 | Размер: | Автор: гость
Ақтөбе облысы Байғанин ауданы Қарауылкелді орта мектебі тарих пәні мұғалімі ТҰРЛЫБАЕВ Елдос Бақтыгереевич

Тақырыбы: Менің президентім
Мақсаты:
а) Жас ұрпаққа Нұрcұлтан Назарбаевты құдіретті тұлға екенін таныту.
ә) Елімізге еңсе тіктетіп, мемлекетімізді мығымдап берген, халқымызды әлемге танытып,алаш баласының абыройын асқақтатып Елбасының кісілік келбетін меңгеру.
б) Елін сүйген, елі сүйген Елбасынан үлгі алуға тәрбиелеу.
Көрнекілігі:интерактивтітақта, слайд, кітапкөрмесі, қабырғагазеттеріт.б.
1.Әнұран.
Мұғалім: Біріншіжелтоқсан - Қазақстанжылнамасындағыұмытылмастарихикүн. Осы күні, яғни 1991 жылы 1 желтоқсандаеліміздіңсындарлышағындатұңғышретжалпыхалықтықсайлауөткенінкөпшілікұмытақойғанжоқшығар. Осы сайлаудаТәуелсізҚазақстанныңнегізінсалушы - Нұрсұлтан Назарбаев өтежоғарыдауыспенҚазақстанныңПрезидентіболыпсайланды. Сайлауғажұртбіркісідейқатысып, халықтың 98,78 пайызыНұрсұлтанНазарбаевтықолдапдауысберді. БұлжеңіселдіңПрезиденткедегенұлысенімі мен жарқынболашаққаұмтылғанхалықтыңісжүзіндегінақтыкөрінісіеді.
Тренинг. «Өмірдеүйренгенекіқасиетім».
ҚазақстанРеспубликасыныңтұңғышпрезидентіНұрсұлтан Назарбаев Әбішұлысияқтыталанттытұлғаның, халқынсүйетінұлтжандыазаматтыңтұрғанынкөрмеу, оны сезінбеумүмкінемеседі.
Оқушылардыңүйтапсырмасынтыңдау. (Асқар, Динара, Құдайберген.Оқушыларелбасытуралыөздерідайындапкелгенжұмыстарынатоқталады.)Оқушылар, елбасыныңжолдауыбойынша,өмірі мен қызметіндегіжаңалықтарыбойынша презентация, мәнжазбат.бжұмыстарынатоқталады.
“... Мен өзхалқымныңжолындабасымдыбәйгегетіккенадаммын. Маған ары үшінжанынсадағаететіносындайтектіхалыққа, меніұлымдеп, перзентімдептөбесінекөтергенхалыққа, арғы-бергідегіқазақбаласыныңбірді-бірініңпешенесінебұйырмағанбақытты-толыққанды, тәуелсізмемлекетқұрудыңқасында болу бақытынбұйыртқанхалыққақызмететуденартықештеңеніңкерегіжоқ, осы жолда мен бойымдағы бар қайрат-қабілетімді, білім-білігімдіаямайжұмсаймын, қандай да тәуекелгебарамын...”

Нұрсұлтан Назарбаев
Ассосация. «Елбасы болу үшінадамныңбойындақандайқасиеттерболуыкерек».(Патриот, дана, көшбасшы,ақылды, кемеңгерт.б)
Еліміздіңқолжеткізгенжетістіктеріжан-жақтысараланакеліп, 1 желтоқсандытұңғыш Президент күніретіндеатапөтутуралыойдаайтылғанды. Осы бастаманыҚазақстанРеспубликасыПарламентінің Сенат депутаттарықолдап, әріұсыныстарымен «1 желтоқсан – ҚазақстанРеспубликасыныңТұңғыш Президент күні» ретіндежаңамемлекеттікмейрамболыпбекіді . Мемлекетбасқаруісі – машақатты да, мәртебеліміндет. Басшыбасқарған ел – ең бай мемлекет, халқыеңбақыттыхалық.
Президенттіңбиылғы «НҰРЛЫ ЖОЛ - БОЛАШАҚҚА БАСТАР ЖОЛ» аттыжолдаудытартуетті. Оныңнегізгімақсатынелбасымызсаралапберді.
Оқушылардыңжолдауытыңдалады. « Мектепкемесібілімніңнегізі» тақырыбындаоқушылардыңжолдауынтыңдау.(Оқушыларегерөздерімектеппрезидентіболса, қандайжұмыстаратқарареді, соғантоқталады)
Елбасы – туғанхалқын, туғанжерін, даласынжанындайсүйетінадам. Мұнысөзі мен де, ісімен де, шығармашылығымен де дәлелдепкеледі.
«Суреттершежіресі». Оқушыларсуреттенелбасыныңатқарғанқызметтеріменбаланыстыраотырыпсөйлейді.(Слайд арқылысуреттеркөрсетіледі)
Мұғалім: Елбасының «Жан шуағы» аттыжыржинағындағыхалқынаарнағанөлеңінде:
Тәуелсізбін! Бар мамұң?
Тәләйліболсынталғамың!
Өркеніөссінқазақтың,
Осы – меніңарманым!
Күнтұрғандатұратын,
Жұртысайранқұратын
Қалаболсын Астана,
Осы – меніңмұратым!
О, Ақорда, Ақшатыр,
Ұлысымабақшатыр.
БаяндыболсынАзаттық,
Осы – меніңмақсатым!
Халқым – меніңтірегім,
Құрбанжаным, жүрегім!
Атымызозсынбәйгеде,
Осы – меніңтілегім.
Қорытынды:Құрметтіоқушылар,ұстаздарбүгінгіЕлбасымызНұрсұлтанӘбішұлыНазарбаевқаарналған «Меніңпрезидентім» аттытәрбиесағатымызаяқталды. Келіптамашалағандарыңызғакөпрахмет. Жұртымызтыныш, елімізаманболғай!
Рефлексия: Бүгінгісабақтаналғанәсерлерінжазыпқалдыру.
Скачать методички (классные уроки) для учителей по разным предметам: история, литература, физика. Как провести урок с учеником, вам поможет грамотно составленный план урока. Занятия по математике, литературе, физике, информатике, химии, психологии.