Наставник - сайт Открытых уроков. Учителя Казахстана. Образование в Казахстане
Паскаль – программалау тілі бойынша тест -

Паскаль – программалау тілі бойынша тест

Сабақ жоспары | Документы | Қосымша сабақ жоспары Загрузок: 0 | Просмотров: 1178 | Размер: | Автор: гость

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО-УРОК Паскаль – программалау тілі бойынша тест

Панель 1
Панель 2
Паскаль – программалау тілі бойынша тест
І нұсқа
1. Паскаль программалау тілінің авторы кім?
А) Блез Паскаль Ә) Никлаус Вирт
Б) Н.Верджино В) Чарльз Беббидж
2. Нақты Х айнымалысын сипаттаңыз:
А) var x: integer ә) var x: rea l б) const x: real в) var x: real
3. b = 3/ a, мұндағы а бүтін сан болса, b – нің типі қандай болады?
А) real Ә) integer Б) string В) boolean
4. Паскаль тіліне Х санының бүтін бөлігін алу үшін қндай функция қолданылады?
А) INT (X) Ә) ABS (X)
Б) ABC (X) В) TRUNC (X)
5. Var қызметші сөзі не үшін қолданылады?
А) тұрақтыларды сипаттау Ә) белгілерді сипаттау
Б) айнымалыларды сипаттау В) программа тақырыбы
6. Тұрақтыларды сипаттау операторын көрсет
А) Char Ә) const Б) var В) label
7. Құрама шарт қалай жазылады?
А) and, goto, not қызметші сөздері арқылы
Ә) and, or, of қызметші сөздері арқылы
Б) and, or, not қызметші сөздері арқылы
В) or, not, end қызметші сөздері арқылы
8. Операторларды шектеп тұратын Begin және end түйінді сөздерін қалай атауға болады?
А) операторлық жақша
Ә) программаның басы мен соңы
Б) шартты жқшалар
В) программаның негізгі бөлігі
9. Паскальдағы дәрежелеу белгісін көрсет
А) ** Ә) ^ Б) & В) дұрыс жауабы жоқ
10. 14 DIV 5 – функциясының мәні неге тең?
А) 2,8 Ә) 2 Б) 5 В) 11
11. Түбір астындағы Х-ті Паскальда қалай болады?
А) SQR (X) Ә) SQRT (X)
Б) ABS (X) В) MOD (X)
12. Паскаль тіліндегі нәтиже алу операторын көрсет
А) PRINT Ә) WRITE Б) OUTPUT В) READ
13. Қай өрнекте қате бар?
А) (X1/X2)*y Ә) b+(a-c/3)
Б) (sqrt (p) * q)/r В) (a(b/(c*d/(ef)))))
14. Sqr операторының қызметі
А) Санның квадраты
Ә) Санның квадрат түбірі
Б) Х-тің 5 дәрежесі
В) Санның абсолют шамасы
15. Паскаль тіліндегі нәтиже алу операторының көрсет
А) VAR Ә) WRITE
Б) CONST В) READ
16. := қандай белгі?
А) теңдік Ә) айнымалыларды салыстыру
Б) меншіктеу В) бөлу
17. Паскаль тілінде шартты оператордың қанша түрі бар?
А) 5 Ә) 3 Б) 4 В) 2
18. А= 14, В= 12,3 болған жағдайда А және В айнымалыларын сипаттаңыз:
А) VAR A, B: integer; Ә) VAR A=14, B=12.3;
Б) BEGIN A=14 B=12.3 В) VAR A: integer B: real
19. Бүтін сандар Паскаль тілінде қандай типке жатады?
А) Integer Ә) real
Б) array (1… n) of real В) array (1.. n) of integer
20. GO TO [белгі ] операторының қызметі.....
А) Шартсыз көшу операторы Ә) Шартты көшу операторы
Б) Баспаға шығару операторы В) Программаның басы – соңы;
21. CASE [өрнек] OF операторының қызметі ....
А) Шартсыз көшу операторы
Ә) Шартты көшу операторы
Б) Баспаға шығару операторы
В) Операторды енгізу операторы
22. IF [шарт] THEN [1-серия] ...
А) Шартсыз көшу операторы
Ә) Шартты көшу операторы
Б) Баспаға шығару операторы
Операторды енгізу операторы
23. tg (x) функциясының Паскаль тілінде жазылуы
А) TAN (X) Ә) TGx
Б) Atan (x) В) Sin (x) / Cos (x) ;

24. Паскальда түбір алу амалын көрсетіңіз.
А) SQR Ә) SQRT
Б) ASQRT В) EXP (x)
25. Қай белгі әрбір жолдан кейін міндетті түрде қойылады?
А) : Ә) ; Б) . В) ,
26. Паскальда квадраттау амалын көрсетіңіз.
А) ** Ә) ^ Б) sqr В) sqrt
27. a+bx - x2 / 10 өрнегінің Паскальда жазылуы дұрыс....
А) (a+b)^2-x^2/10
Ә) SQR (a+bx)-x*2/10
Б) SQRT (a+b*x) – SQR (x) /10
В) SQRT (a) + b * x – x^2/10
28. Паскальда ‘’ ;‘’ expected мәлімдемесі қай кезде шығады?
А) ‘’ ;‘’ артық жазылғанда
Ә) ‘’ ;‘’ қойылмай кеткенде
Б) ‘’ ;‘’ алдында бос орын қойылмай кеткенде
В) ‘’ ;‘’ қоймау керек
29. Файлдың атын өзгертіп сақтау үшін.... командасын орындау керек.
А) FILE – SAVE Ә) FILE - SAVE as
Б) EDIT – SAVE В) EDIT - SAVE as
30. Бар файлды ашу үшін .... командасын орындау керек.
А) FILE – SAVE
Ә) FILE –OPEN
Б) EDIT –NEW
В) EDIT – OPEN
31. Шартты операторын қолданып келтірілген функцияны есептеу керек
Y = { cos2 x 0<x<2,
1- sin x2
А) if x>0 and x<2 then y:= sqr (cos(x)) else y:=1 – sin (sqr(x));
Ә) if x>0 (and)x<2 then y:= sqr (cos(x)) else y:=1 – sin (sqr(x));
Б) if x>0 and (x<2) then y:= sqr (cos(x)) else y:=1 – sin (sqr(x));
В) if (x>0 and x<2) then y:= sqr (cos(x)) else y:=1 – sin (sqr(x));
32. FOR I = 1 TO N DO …..
А) Параметрсіз цикл
Ә) Параметрлі цикл
Б) енгізу операторы
В) Шығару операторы

Паскаль программалау тілі бойынша тест
ІІ нұсқа
1.Паскаль тілі қай жылдарда жасалды
А) 1965 – 1968 Ә) 1985-1987
Б) 1968 – 1971 В) 1963 – 1970
2. с = а+b , мұндағы a, b - ның типі integer болса, с – ның типі ... болады.
А) integer Ә) real
Б) var В) const
3. Паскаль тілінде енгізу операторын көрсет.
А) PRINT Ә) WRITE
Б ) OUTPUT В) READ
4. Паскаль тілінде Х санының бөлшек бөлігін алу үшін қандай функция қолданылады?
А) INT (X) Ә) ABS (X)
Б) FRAC (X) В) TRUNC (X)
5. Сonst қызметші сөзі не үшін қолданылады?
А) тұрақтыларды сипаттау
Ә) белгілерді сипаттау
Б) айнымалыларды сипаттау
В) программа тақырыбы
6. Айнымалыларды сипаттау операторын көрсет?
А) char Ә) const
Б) var В) Label
7. b = a, мұндағы a бүтін сан болса, b -нің типі .... болады.
А) Real Ә) integer
Б) string В) character
8. IF (шарт) THEN (1-серия) ELSE (2-серия) …..
А) Шартсыз көшу операторы Ә) Шартты көшу операторы
Б) Баспаға шығару операторы В) Программаның басы – соңы операторы
9. Программа денесі қандай қызметші сөзбен басталады?
А) PROGRAM Ә) END Б ) BEGIN В) DATA
10. Программа денесі қандай қызметші сөзбен аяқталады?
А) PROGRAM Ә) END Б ) BEGIN В) DATA
11. Паскаль тіліндегі шартсыз көшу операторы ...
А) CASE OF ….. Ә) GO TO [МЕТКА]
Б) IF [шарт] THEN [1-серия] В) FOR i=1 TO n NEXT
12. Паскаль тіліндегі шартты көшу операторы .....
А) CASE OF …. Ә) GO TO [МЕТКА]
Б) IF [шарт] THEN [1-серия] В) FOR i=1 TO n NEXT
13. Паскаль тіліндегі таңдау операторы....
А) CASE OF …. Ә) GO TO [метка] ;
Б) IF [ ] THEN [1-] В) FOR i=1 TO n NEXT
14. Х санының модулі ....
А) SQR (X) Ә) SQRT (X)
Б) MOD (X) В) ABS (X);
15. Х санының квадраты
А) SQR (X) Ә) SQRT (X)
Б) MOD (X) В) ABS (X);
16. Х санының квадрат түбірі ....
А) SQR (X) Ә) SQRT (X)
Б) MOD (X) В) ABS (X);
17. Y = sin x + e1+x-5/cos/x/2 функциясының Паскальда жазылуы дұрыс
А) y= sin(x)+EXP (1+x)-5/cos (x/2)
Ә) y: = sin x + e^ (1+x)-5/cos x/2
Б) y: = (sin(x)+EXP (1+x)-5)/cos(x/2)
В) y:= sin (x) +(EXP(1+x)-5)/cos(x/2)
18. өрнектердің дұрыс азылуын таңдаңыз?
А) abs (sin(x/(x+2/3))
Ә) abs (sin)(x/x+2/3));
Б) abs (sin(x/(x+2/3)))
В) abs (sin*(x/(x+2/3)))
19. Нақты сандар Паскаль тілінде қандай типке жатады?
А) integer
Ә) real
Б) array (1…n) of real
В) array (1….n) of integer;
20. Қай өрнекте қате бар?
А) (x1/x2)*y Ә) sqrt (p)*q/r
Б) b+(a-(c/3)) В) (a*(b/(c(d/(e*f))))

21. Жаңа файл ашу үшін қандай команданы орындау керек?
А) FILE - NEW
Ә) FILE - OPEN
Б) EDIT - NEW
В) EDIT – OPEN
22. Жаңа файлды сақтау үшін қандай команданы орындау керек?
А) FILE – SAVE
Ә) FILE – SAVE as
Б) EDIT - SAVE
В) EDIT - SAVE as
23. өрнегі берілген. Паскаль тілінде келесі түрде көрсетіледі.
А) a*(b/c)+(c/a)*b
Ә) a^b/c + c/a^b
Б) a*b/c+c/a*b
В) a*b/(c-c)/a*b
24. Паскаль тілінде тұрақтыны қалай анықтаймыз?
А) const n=5
Ә) const n:=5
Б) const n=5 of integer
В) const n:=5;
25. Паскаль тілінде «а» айнымалысын енгізу операторы
А) read (a)
Ә) write (a)
Б) Input (a)
В) Print a
26. Write операторы
А) параметрсіз цикл
Ә ) Параметрлі цикл
Б) Енгізу операторы
В) Шығару операторы
27. read және readln операторлардың айырмашылығы неде?
А) read - мәндер клавиатурадан енгізіледі
readln – тізімінде меншіктеу операторы жазылуы мүмкін;
Ә) read - мәндерді бір жолға енгізу readln - әр бір мән келесі жолға енгізу;
Б) read – қарапайым айнымалылар мәндері енгізіледі readln – массив мәндер енгізіледі
В) read - константа жазылады; readln – матрица мәндер жазылады
28. and, or, not қызметші сөздері не үшін қолданылады?
А) құрама шартта
Ә) жай шартта
Б) таңдау операторында
В) көмекші программада
29. Қай белгі әрбір жолдан кейін міндетті түрде қойылады?
А) : Ә) ;
Б) . В) ,
30. Паскальда квадраттау амалын көрсетіңіз?
А) ** Ә) ^
Б) sqr В) sqrt
31. Паскаль тіліндегі шартты алдын ала тексеру операторы .....
А) WHILE Ә) FOR
Б) REPEAT В) DOWN TO
32. FOR I = 1 TO N DO …..
А) Параметрсіз цикл Ә) Парамтерлі цикл
Б) Енгізу операторы В) Шығару операторы

Тест жауаптары
І нұсқа ІІ нұсқа
1 Ә 19 А 1 Б 19 Ә
2 Ә 20 А 2 А 20 В
3 А 21 В 3 В 21 А
4 А 22 Ә 4 Б 22 А
5 Б 23 В 5 А 23 Б
6 Ә 24 Ә 6 Б 24 А
7 Б 25 Ә 7 Ә 25 А
8 А 26 Б 8 Ә 26 В
9 В 27 Б 9 Б 27 Ә
10 Ә 28 Ә 10 Ә 28 А
11 Ә 29 Ә 11 Ә 29 Ә
12 Ә 30 Ә 12 Б 30 Б
13 В 31 Б 13 А 31 А
14 А 32 Ә 14 В 32 Ә
15 А 15 А
16 Б 16 Ә
17 В 17 В
18 В 18 В
Скачать методички (классные уроки) для учителей по разным предметам: история, литература, физика. Как провести урок с учеником, вам поможет грамотно составленный план урока. Занятия по математике, литературе, физике, информатике, химии, психологии.