Наставник - сайт Открытых уроков. Учителя Казахстана. Образование в Казахстане
ЫбырайАлтынсаринөмірі мен шығармашылығы -

ЫбырайАлтынсаринөмірі мен шығармашылығы

Сабақ жоспары | Документы | Қосымша сабақ жоспары Загрузок: 0 | Просмотров: 608 | Размер: | Автор: гость
Батыс Қазақстан облысы, Тасқала ауданы, ЖББ Кузнецов негізгі мектебі.
Қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі:К.А.Хаирмухамбетов
Сабақтыңтақырыбы: ЫбырайАлтынсаринөмірі мен шығармашылығы
Сабақтыңмақсаты:
Ыбырайдыңөмірі мен шығармашылыққызметітуралыбаяндайотырып, қазақәдебиетініңжанрдықалыптастырушысыболғанынайту.
Сабақтыңміндеттері:
1. Ыбырайәңгңмелеріноқушыларғақысқашамазмұндатаотырып, аз суретпенкөпмағынааңғартатындығынәріолардыңшынайыөмірденалынғандығы - нынаназараударту.
2. Оқушыныңойеркіндігінэстетикалықсезімінояту, әңгімелердегікөркемсөзайшықтарынұғындыру, қысқашамазмұндатуарқылытілдамыту, сөйлеумәдениетінқалыптастыру.
3. ОқушылардыЫбырайәңгімелеріндегікейіпкерлердіңжақсымінез - құлық, орындыіс - әрекеттерәнталдауарқылыадамгершілікке, адалдыққа, мейірімділіккеқамқорлықжасауға баулу.
Сабақтыңтүрі: жаңабілімдімеңгерту
Сабақтыңтипі: білік пен дағдынықалыптастыру
Сабақтыңкөрнекілігі: Ыбырайсуреті, кітаптары, слайд
Сабақтыңәдістері: СТО стратегиялары
Сабақтыңбарысы:
І. Ұйымдастыру
ІІ. Үйтапсырмасынсұрау
1. Шоқанныңбілімалғанортасы, араласыпөскенортасытуралыәңгімеле.
2. Аз ғұмырындакөпістындырғанШоқанөмріненқандайғибыраталасың?
3. Шоқанзерттеулерітуралыне білесің?
ІІІ. Жаңасабақ
І. а)"ЫбырайАлтынсаринқазақарасынаәуеліЕуропаныңбілім - ғылымыныңкөзінашқанбіраяулыжанболды." (М. Әуезов)

ә) БҮҮ стратегиясыбойыншаЫбырайтуралы не білетіні, білгісікелетіні
б) Хронологиялық таблица арқылыөміржолынашолу
Жылдар
1841ж
1850ж.
1857ж.
1859ж.
1860ж.
1864ж.
1876ж.
1879ж.
1881ж.
1883ж.
1887ж.
1889ж. Қостанайоблысы, Затабасауданындадүниегекелді.
Орынбордаашылғанорыс - қазақмектебіндеоқыды.
Мектептіүздікбітіріпшығады.
Орынборшекарақызметінетілмашболыпбарады. Осы жердешығыстызерттеушіғалымГригорьевпентанысады
Троицк, Торғай, Ырғыз, Қазалықалаларындақазақмектебіашылады. Торғайметебінемұғалімболыпбарады.
Торғайдақазақбалаларынамектепашады. 14 бала қабылданады.
Қазақбалаларына"Қазақхрестоматиясы"оқулығынжазуғакіріседі.
Орынбордабасылады.
Орск қаласындатұңғышмұғалімдермектебінашады.
Торғайдақолөнермектебіашылады. Бұлтехникалықбілімберетінтұңғышоқуорныболды.
Ырғыздақыздармектебінашады. ЫбырайсолкездегіОрынбор,
Қазанқалаларындағышығыстануғылымыменшұғылданушы В. В. Григорьев, Н. И. Ильминский, В. В. Каторинский, Я. П. Яковлев,
А. АМазохинментығызқарым - қатынастаболып, оқуағартумәелеріжөніндекөпкөмекалады.
48жасында дүниесалады.

в) Ыбырай - аудармашы
Ыбырай - қазақәдебиетіндегітұңғышаудармашы. Олаудармағаүлкенұқыптылықпенқараған. Толстойдан" Жақсылыққажамандық","Жаманжолдас","Үшұры", Крыловтан" Қайырымдытүлкі", Пауьсоннан "Әдеп","Тәкаппарлық"," Алтын шеттеуік"," Біруысмақта", Ушинскиден "Түлкі мен ешкі"," Сауысқан мен ешкі"," Сауысқан мен қарға"т. б
ІІ. Ыбырайәңгімелеріноқулықтаноқып, талдау, топтастыру.
ІІІ". Екіжақтыкүнделік"стратегиясы
Оқушыларға" Бақшаағаштары","Әке мен бала"әңгімелеріненеңмаңыздысөйлемдітауып, өзкөзқарасынжеткізу.
Абзацтанүзінді Неге таңдадыңыз? Ой толғаныс

ІҮ. Блумныңсұраққоюәдісібойыншатоптарбір - бірінесұраққойады.
1. Ы. Алтынсариннің «Таза бұлақ»әңгімесіндегіүшжолаушыныңпікірініңқайсысыдұрысдепойлайсың?
2. Ыбырайәңгімелеріндегімақал - мәтелдердітауыпайт.
3. Егер сен жазушыболсаң, қандайтақырыптыәңгімелержазаредің?
Ү. «Ортадақаламсап»стратегиясы
Ыбырайәңгімелеріноқиотырып, бойымызғақандайасылқасиеттердіжинақтадық, неніұқтық?
Ыбырайәңгімелеріарқылы(топтастырады)
Тәрбиеліболуға, мейірімдіболуға, тазалыққа, шыдамдылықты, әділдікті, білімдіболуға, ұқыптылықты
Ү. Сауалнамажұмысы
ҮІ. Қорытынды
ҮІІ. Үйгетапсырма: Даланың дара ұстазы
ҮІІІ. Бағалау
ББҮ-стратегиясы арқылы бағалау
Білем Білгім келеді Үйрендім
Скачать методички (классные уроки) для учителей по разным предметам: история, литература, физика. Как провести урок с учеником, вам поможет грамотно составленный план урока. Занятия по математике, литературе, физике, информатике, химии, психологии.