Досым,саған сенемін.Сеніп өтем. 
Жолы бөтен демеймін.Жөні бөтен. 
Достық деген- адамның көрігі екен, 
Достық деген адамның серігі екен...