Шабытымыз шалқып тұрған шақтарда, 
Жігер менен сенім болғай санаңда, 
Сол сананың іске асуына  алаңда   
Болашаққа ұмтылады балаңда...