Жалпы оқу дағдыларының бірі-оқу жылдамдығы туралы ортаға ой салайық.