Наставник - сайт Открытых уроков. Учителя Казахстана. Образование в Казахстане
.
.
Орта мерзімді жоспар  (8-сынып, қазақ тілі пәні) -

Орта мерзімді жоспар (8-сынып, қазақ тілі пәні)

Сабақ жоспары | Предметы | Қазақ тілінен ашық сабақтар Загрузок: 0 | Просмотров: 5944 | Размер: | Автор: гость
. Орта мерзімді жоспар (8-сынып, қазақ тілі пәні)
Са- бақ реті Сабақ-тың тақыры-бы Сабақтың мақсаты Сабақтың түйінді идеясы Сабақта кездесетін кедергілер Сабақта енгізілген өзгеріс-тер Сабақта қолданыла-тын ресурстар Тапсырмалар жүйесі Сабақтар-да қолданылатын стратегия-лар Қосымша оқуға ұсынылған еңбектер Күтіле-тін нәтиже-лер
1

8-
с
ы
н
ы
п Сөйлем туралы түсінік Сөйлемге тән белгілер, сөйлем болудың шарттарын білу Сөйлемнің сөз тіркесінен құралатын-дығын ескере отырып, сөйлемдер-дің мазмұнына, айтылу мақсаты мен интонация-сына қарай бөлінетінді-гін ажырату Оқушылардың топпен бөліну дағдыларының қалыптас-пағандығыжаңа материал-ды меңгерудегі термин сөздер Ынтымақтастық және топтағы бірлескен жұмыс Оқулық, үлестірмелі материалдар, таныстыры-лымдар тірек сызбалар, бейне материалдар 9-жаттығу,
10-жаттығу, 11-жаттығу
Шығармашылық жұмыс Топпен жұмыс,
«ДЖИГСО» әдісі,
Топтасты-ру әдісі А.Ысқақов, Қазіргі қазақ тілі. Мектеп,-Алматы,1974ж.
А.Әлімов. Интербелсенді әдістерді ЖОО-да қолдану мәселелері.-Алматы, 2013.
Сөйлемнің мазмұ-нына, айтылу мақсатына түрлерін ажырату
2 Хабар-лы сөйлем Хабарлы сөйлем айтушының іс-әрекетке көзқарасын, ой-пікірлерін білдіретінін білу Хабарлы сөйлемнің баяндауыш формалары Диалогтің түрлерімен бұған дейін жұмыс атқару деңгейінің төмендігі Диалогтік оқыту, қалыптастырушы бағалау Оқулық, үлестірмелі материалдар, таныстыры-лымдар тірек сызбалар, кестелер, сөзжұмбақ-тар, т.б. 15-жаттығу,
16-жаттығу,
18-жаттығу,
өзіндік жұмыс Топпен жұмыс, СТО, АКТ,
Топтасты-ру әдісі, дебат С.Исаев. Қазақ тілі. Оқу құралы.-Алматы: «Өнер» баспасы, 2007
А.Әлімов. Интербелсенді әдістерді ЖОО-да қолдану мәселелері.-Алматы, 2013 Сөйлем ішінен хабарлы сөйлем-дерді ажырату
3 Сұраулы сөйлем Сұраулы сөйлемнің жасалу жолдары мен мағынала-рын түсіндіру Негізгі сұрақ, жетек сұрақ және анықтауыш сұрақтарды ажырата білу. Өз ойларын ашық түрде және нақты шешіммен бере алмау дағдыларының басымды-ғы Диалогтік оқыту. Өзін-өзі бағалау Оқулық, үлестірмелі материалдар, таныстыры-лымдар тірек-коспектілер, кестелер, анаграмма-лар, т.б. 19-жаттығу,
21-жаттығу,
22-жаттығу
Өз бетінше тест сұрақта-рын құрасты-ру Топпен жұмыс, модульдік техноло-гия, диалогтік оқыту, «Insert» старатегиясы
Қ.Ибрагимов. Қазақ тілі. Шың- кітап. Алматы 2012 ж
Жанпейісова М. Модульдік оқыту технология-сы оқушыны дамыту құралы ретінде. /Аударған Д.А.Қайшы-бекова/. –Алматы, 2002.. Сұраулы сөйлем-нің құрылымы
4 Бұйрық-ты сөйлем Бұйрықты сөйлем туралы түсінік қалыптастыра отырып, оқушылар-дың өзін-өзі оқытуын, өзін-өзі бағалауын, бірін-бірі оқытуына және бірін-бірі бағалауын құру. Лепті сөйлемнің интонация-лық ерекшеліктері, бұйрықты сөйлем, оның мағынала-рын меңгеру Өзіндік жұмыста-рын ортаға салудан жасқану, бір-бірінің ойларына құрметпен қарау сезімінің кем болуы Ынтымақтастық және топтық жұмыс Оқулық, үлестірмелі материалдар, таныстыры-лым, тірек-коспектілер, кестелер, шығармашылық тапсырмалар, т.б. 28-жаттығу,
30-жаттығу,
31-жаттығу диалог, жеке постер-лер жасау, рефлек-сия Топпен жұмыс, итербелсенді әдістер, кері байланыс тәсілі
(оқушылар өз жұмыста-рын алмасты-рып, пікірлері-мен алмасады). А.Ысқақов «Қазіргі қазақ тілі».
А.Әлімов. Интербелсенді әдістерді ЖОО-да қолдану мәселелері.-Алматы, 2013
Бұйрық-ты сөйлем-нің бұйыру мәнінде жұмсалатынын дәлелді өзіндік жұмыс-тары арқылы тану
5 Лепті сөйлем Лепті сөйлемнің жасалу жолдарын меңгереді Лепті сөйлемнің өзіне тән интонация-лық ерекшеліктерін түсінеді Өзін-өзі, сыныпта-сын бағалау дағдысы-ның қалыптас-пағандығы Диалогтік оқыту, қалыптастырушы бағалау Оқулық, үлестірмелі материалдар, тірек-сызбалар, шығармашылық тапсырмалар 25-жаттығу,
26-жаттығу
«Көрші-нің сұрағы» әдісі Топпен, жұппен жұмыстар, интербел-сенді әдістер, «ББҮ» С.Исаев. Қазақ тілі. Оқу құралы.-Алматы: «Өнер» баспасы, 2007.
А.Әлімов. Интербелсенді әдістерді ЖОО-да қолдану мәселелері.-Алматы, 2013 Күнде-лікті өмерде лепті сөйлем-дерді қолдана біледі
6 Сөйлем мүшелері туралы түсінік Сөйлем мүшелерін ажырата алып, синтаксис-тік талдау орындай алу Сөйлем мүшелерін ажырату, бір-біріне ұқсастықта-ры мен айырмашы-лықтарын, синтаксис-тік талдауда әрқайсының міндетін білу Оқушылардың топпен бөліну дағдыларының қалыптас-пағандығы жаңа материал-ды меңгерудегі термин сөздер Ынтымақтас
тық және топтағы бірлескен жұмыс Оқулық, электрондық оқулық, үлестірмелі материалдар, таныстыры-лым, тірек сызбалар, стикер, маркер 34-жаттығу
Шығармашылық жұмыс Топпен жұмыс, Блум таксономиясы,
«ДЖИГСО» әдісі,
Топтасты-ру әдісі А.Ысқақов, Қазіргі қазақ тілі. Мектеп,-Алматы,1974ж.
А.Әлімов. Интербелсенді әдістерді ЖОО-да қолдану мәселелері.-Алматы, 2013.
Сөйлем мүшелерін толық ажырату
7 Сөйлемнің тұрлау-лы мүшелері. Сөйлемнің тұрлаулы мүшелері-нің түрлерін талдауда сұрақ қою арқылы ажырата білу Сөйлемнің тұрлаулы мүшелерін ажыратуда кездесетін қиыншы-лықтарды игеру Диалогтің түрлерімен бұған дейін жұмыс атқару деңгейінің төмендігі Диалогтік оқыту Оқулық, үлестірмелі материалдар, таныстыры-лымдар, тірек сызбалар, кестелер, сөзжұмбақ-тар, т.б. 36-жаттығу,
өзіндік жұмыс Топпен, жұппен жұмыс, СТО,
«Құрылымдалған шолу» әдісі, Семантикалық карта С.Исаев. Қазақ тілі. Оқу құралы.-Алматы: «Өнер» баспасы, 2007.
А.Әлімов. Интербелсенді әдістерді ЖОО-да қолдану мәселелері.-Алматы, 2013.

Баста-уыш пен баянда-уыштың шартты белгіле-рі мен сөйлем-дегі қызме-тін ажырату
8 Баста-уыш, оның түрлері. Баста-уыш болатын сөз таптары Дара, күрделі, үйірлі бастауыш-тарды ажырата білу Сөз таптарынан өткенді қайталай отырып, бастауыш болатын сөз таптарын меңгерту. Өз ойларын ашық түрде және нақты шешіммен бере алмау дағдыларының басымды-ғы Диалогтік оқыту. Өзін-өзі бағалау Оқулық, үлестірмелі материалдар, таныстыры-лымдар, тірек-коспектілер, кестелер т.б. 37-жаттығу,
Өз бетінше тест сұрақта-рын құрасты-ру Топпен жұмыс, модульдік технология, «Термин-дер арқылы болжау» әдісі, салыстыр-малы карта
Қ.Ибрагимов. Қазақ тілі. Шың- кітап. Алматы 2012 ж.
Жанпейісова М. Модульдік оқыту технология-сы оқушыны дамыту құралы ретінде. /Аударған Д.А.Қайшы-бекова/. –Алматы, 2002. Сөйлемде ге талдау жасауда баста-уыш болып тұрған сөз тапта-рын танып-білу.
9 Баянда-уыш, оның түрлері Баяндауыш туралы түсінік қалыптастыра отырып, оқушылар-дың өзін-өзі оқытуын, өзін-өзі бағалауын қалыптастыру Өзіндік инструкция арқылы жекелей жұмыстар орындата отырып білімді жобалау Өзіндік жұмыста-рын ортаға салудан жасқану, бір-бірінің ойларына құрметпен қарау сезімінің кем болуы Ынтымақтастық және топтық жұмыс Оқулық, үлестірмелі материалдар, таныстыры-лымдар, тірек-коспектілер, кестелер, шығармашылық тапсырмалар, т.б. 38-жаттығу, диалог, жеке постер-лер жасау, рефлек-сия Топпен жұмыс, итербелсенді әдістер, «Бағытталған оқу», «Аквариум» әдістері А.Ысқақов «Қазіргі қазақ тілі» .
А.Әлімов. Интербелсенді әдістерді ЖОО-да қолдану мәселелері.-Алматы, 2013.
Баста-уыштың іс-әрекетін қимы-лын, оқиға-ның қай шақта болға-нын дәлелді өзіндік жұмыс-тары арқылы тану
10 Баянда-уыш болатын сөз таптары Баяндауыш бола алатын сөз таптары жайлы ұғымдарын қалыптастыру Сөйлемдер-ге талдау барысында ажырата білу. Бар, жоқ сөздерінің баяндауыш-тық қызметте жұмсалатындығы Өзін-өзі және сыныпта-сын бағалау дағдысы-ның қалыптас-пағандығы Диалогтік оқыту, қалыптастырушы бағалау Оқулық, үлестірмелі материалдар, таныстыры-лым, тірек сызбалар, стикер, маркер 39-жаттығу,
Шығармашылық жұмыс-тар Топпен, жұппен жұмыстар, интербел-сенді әдістер, «Пирами-да» әдісі, «Иә» және «жоқ» жауапты сұрақтар кестесін құру Қ.Ибрагимов. Қазақ тілі. Шың- кітап. Алматы 2012 ж.
Жанпейісова М. Модульдік оқыту технология-сы оқушыны дамыту құралы ретінде. /Аударған Д.А.Қайшы-бекова/. –Алматы, 2002. Баянда-уыш болатын сөздер-дің жіктік жалғау-ларындасептік тұлғада тұраты-нын біледі
11 Баста-уыш пен баянда-уыш арасына қойыла-тын сызық-ша Бастауыш пен баяндауыш-тың қай сөз табынан болғанына қарай, бастауыш-тан кейін қойылатын сызықша жайлы түсінік қалыптастыру Синтаксис-тік талдауда сөйлемнің тұрлаулы мүшелері-нің әрқайсының міндетін білу Өз ойларын ашық түрде және нақты шешіммен бере алмау дағдыларының басымды-ғы Ынтымақтастық және топтағы бірлескен жұмыс Оқулық, үлестірмелі материалдар, таныстыры-лым, тірек-коспектілер, кестелер т.б. 40-жаттығу, 41-жаттығу
Оңай және қиын сұрақтар құрасты-ру Топпен жұмыс, итербелсенді әдістер, кері байланыс тәсілі
«Аралас. Қатып қозғалма. Жұптас» әдісі А.Ысқақов, Қазіргі қазақ тілі. Мектеп,-Алматы,1974ж.
А.Әлімов. Интербелсенді әдістерді ЖОО-да қолдану мәселелері.-Алматы, 2013 Синтак-систік талдау жасау дағдылары шыңда-лады
12 Сөйлем-нің тұрлау-сыз мүшелеріТолықта-уыш Сөйлемнің тұрлаусыз мүшелері және тұрлаусыз мүшенің бірі толықта-уыш, оның сөйлемді толықты-рып тұратынын ұғынады, білім қалыптаса-ды Сөйлемнің тұрлаусыз мүшелері. Оның түрлері мен ерекшеліктері Оқушылардың өз бетімен жұмыс істеу дағдыларының қалыптас-пағандығы Өз білімін дамытуға мүмкін-дік алады Оқулық, үлестірмелі материалдар, таныстыры-лымдар, тірек сызбалар, фливчарт, маркер 45-жаттығу, 46-жаттығу
Шығармашылық жұмыс Топпен жұмыс, «Сен маған, мен саған»
«ББҮ» әдісі,
«Білімдарлар» оқыту-үйрету әдісі А.Ысқақов, Қазіргі қазақ тілі. Мектеп,-Алматы,1974ж.
А.Әлімов. Интербелсенді әдістерді ЖОО-да қолдану мәселелері.-Алматы, 2013
Жұптық, топтық жұмыс-тар негізін-де ынты-мақтас-тыққа үйреніп, шығар-машы-лықпен жұмыс жасайды
13 Тура және жанама толықта-уыштар Тура және жанама толықта-уыштардың өзіндік ерекшеліктері Толықта-уыштың баяндауышпен байланысты екендігін түсіндіру Диалогтің түрлерімен бұған дейін жұмыс атқару деңгейінің төмендігі Диалогтік оқыту Оқулық, үлестірмелі материалдар, таныстыры-лым, тірек сызбалар, кестелер т.б. 48-жаттығу,
өзіндік жұмыс Топпен жұмыс, СТО,
«ЖИГСО-2» әдісі, Венн диаграммасы С.Исаев. Қазақ тілі. Оқу құралы.-Алматы: «Өнер» баспасы, 2007
А.Әлімов. Интербелсенді әдістерді ЖОО-да қолдану мәселелері.-Алматы, 2013 Тура, жанама толықта уыштардың белгіле-рі мен сөйлем-дегі ерекше-лігін ажырату
14 Анықта-уыш, оның түрлері Анықтауыш және оның құрылысы-на қарай түрлері жайлы білім қалыптаса-ды Анықтауыш туралы білімді құрастыру. Сөйлем мүшелеріне талдау жасау Өз ойларын ашық түрде және нақты шешіммен бере алмау дағдыларының басымды-ғы Диалогтік оқыту. Өзін-өзі бағалау Оқулық, интернет материалда-ры, үлестірмелі материалдар, таныстыры-лым, тірек-коспектілер, кестелер т.б. 49-жаттығу,
Өз бетінше тест сұрақта-рын құрасты-ру Топпен жұмыс, модульдік технология, диалогтік оқыту, «ББҮ» старатегиясы, «Жүректен жүрекке»
Қ.Ибрагимов. Қазақ тілі. Шың- кітап. Алматы 2012 ж.
Жанпейісова М. Модуль-дік оқыту технология-сы оқушыны дамыту құралы ретінде. /Аударған Д.А.Қайшы-бекова/. –Алматы, 2002. Зат есімнен болған мүшенің сын-сипатын анықтайтынын танып-білу.
15 Анықта-уыш болатын сөз таптары Анықтауыш болатын сөз таптары: сын есім, зат есім, сан есім, есімдік, есімше жайлы білімдері кеңейеді Өзіндік инструкция арқылы жекелей жұмыстар орындата отырып білімді жобалау Бір-бірінің ойларына құрметпен қарау сезімінің кем болуы Ынтымақтастық және топтық жұмыс Оқулық, үлестірмелі материалдар, таныстыры-лым, тірек-коспектілер, кестелер, шығармашылық тапсырмалар, т.б. 50-жаттығу, 51-жаттығу, диалог, рефлек-сия Топпен жұмыс, итербелсенді әдістер, «Қос шеңберде-гі компли-мент», «ББҮ», «Көршінің сұрағына жауап» А.Ысқақов «Қазіргі қазақ тілі» .
А.Әлімов. Интербелсенді әдістерді ЖОО-да қолдану мәселелері.-Алматы, 2013. Іс-оқиғаны заттық мағына жағынан сиапт-тайты-нын дәлелді өзіндік жұмыс-тары арқылы тану
16 Пысықтауыш Пысықта-уыш қызметінде жұмсалатын сөздер жайлы ұғым қалыптастырады Синтаксис-тік талдауда пысықта-уыштың атқаратын қызметін білу Өзін-өзі және сыныпта-сын бағалау дағдысы-ның қалыптас-пағандығы Ұжымда-сып, ынтымақтаса отырып жұмыс істеу Оқулық, үлестірмелі материалдар, таныстыры-лым, тірек сызбалар, стикер, маркер 52-жаттығу, 53-жаттығу
Шығармашылық тапсырмалар Топ ережесін сақтау, пікір алмасу, «Бес жолды өлең», «Қабырға-ға қарап оқу» әдістері А.Ысқақов «Қазіргі қазақ тілі» .
А.Әлімов. Интербелсенді әдістерді ЖОО-да қолдану мәселелері.-Алматы, 2013. Етістік-тен болған баянда-уыш-тың мекенін мезгілін, себебін, мақса-тын айқын-дайты-нын түсінеді
17 Дара, күрделі және үйірлі пысықта-уыштар Күрделі пысықта-уыштар негізгі сөз бен көмекші есімнен, тұрақты тіркестен болатынын түсіндіру Синтаксис-тік талдау барысында пысықта-уыштың құрамына қарай түрлерін ажырата білу Сын тұрғысы-нан ойлау қабілеттерінің қалыптас-пағандығы Шағын топтарда зерттеушілік әңгіме арқылы оқушы-лардың дамуына мүмкін-дік беру Оқулық, үлестірмелі материалдар, таныстыры-лым, тірек сызбалар, кестелер т.б. 54-жаттығу, 55-жаттығу
Сұрақтар кестесін құрасты-ру Өз бетінше ізденуге бағытта-лып құрасты-рылған тапсырма-лар, «Кім көп біледі?» әдісі. «Автор орындығы» тәсілі Қ.Ибрагимов. Қазақ тілі. Шың- кітап. Алматы 2012 ж.
Жанпейісова М. Модульдік оқыту технологиясы оқушыны дамыту құралы ретінде. Сындарлы ойлау қабілет-тері қалыптасады
18 Пысықтауыштың мағына-лық түрлері Пысықта-уыштың мағыналық түрлерін меңгереді. Баяндауышпен байланысты екендігін түсінеді Өз ойларын ашық түрде және нақты шешіммен бере алмау дағдыларының басымды-ғы Ынтымақтастық және топтық жұмыс Оқулық, интернет материалда-ры, үлестірмелі материалдар, таныстыры-лым, тірек-коспектілер, кестелер т.б. 56-жаттығу
Шығармашылық тапсырмалар Топпен жұмыс, модульдік техноло-гия, диалогтік оқыту, «Шынжырдағы үзбелер» оқыта-үйрету ойыны С.Исаев. Қазақ тілі. Оқу құралы.-Алматы: «Өнер» баспасы, 2007. Топпен жұмыс-та талант-ты және дарын-ды оқушы-лардың өзіндік пікірле-рін білдіре-ді
19 Пысықтауыштың сұрақта-ры, мағыналары Пысықта-уыш жауап беретін сұрақтар жайлы білім игереді. Синтаксис-тік талдауда пысықта-уыштың сұрақтарын тиімді қоя білу Өзіндік жұмыста-рын ортаға салудан жасқану Диалогтік оқыту. Өзін-өзі бағалау Оқулық, үлестірмелі материалдар, таныстыры-лым, тірек сызбалар, кестелер т.б. Шығармашылық тапсырмалар Топпен , жекелеме жұмыстар, деңгейлік тапсырма-лар «ББҮ» кестесі, «Қарлы кесек» әдісі А.Әлімов. Интербелсенді әдістерді ЖОО-да қолдану мәселелері.-Алматы, 2013. Тапсырмалар орындау барысында топтық ереже-лерді сақтай-ды
20 Сөйлем-нің айқында-уыш мүшелері Сөйлемнің айқында-уыш мүшелері оның анықтауыштан айырмашы-лығын ұғынады, білім қалыптаса-ды Айқында-уыштың сөйлемдегі қызметі, тыныс белгілері Оқушылардың өз бетімен жұмыс істеу дағдыларының қалыптас-пағандығы Өз білімін дамытуға мүмкін-дік алады Оқулық, үлестірмелі материалдар, таныстыры-лым, тірек сызбалар, фливчарт, маркер 58-жаттығу,
Шығармашылық жұмыс Топпен жұмыс, интербел-сенді әдістер: «Өрмекші», «Өз жартыңды тап» А.Ысқақов, Қазіргі қазақ тілі. Мектеп,-Алматы,1974ж.
А.Әлімов. Интербелсенді әдістерді ЖОО-да қолдану мәселелері.-Алматы, 2013.
Жұптық, топтық жұмыс-тар негізін-де ынты-мақтас-тыққа үйренеді
21 Оңаша-ланған, қосарлы айқында-уыштар Айқында-уыш түрлерінің ерекшеліктері жайлы
ұғым қалыптаса-ды Сөйлемге талдау жасату арқылы білімдерін толықтыру Диалогтің түрлерімен бұған дейін жұмыс атқару деңгейінің төмендігі Диалогтік оқыту Оқулық, үлестірмелі материалдар, таныстыры-лым, тірек сызбалар, кестелер т.б. 60-жаттығу,
өзіндік жұмыс, сұрақтар кестесін құрасты-ру Топпен жұмыс, СТО,
«Жазбаша дөңгелек үстел», Венн диаграммасы С.Исаев. Қазақ тілі. Оқу құралы.-Алматы: «Өнер» баспасы, 2007.
А.Әлімов. Интербелсенді әдістерді ЖОО-да қолдану мәселелері.-Алматы, 2013. Оңаша-ланған, қосарлы айқын-дауыш-тардың белгіле-рі мен сөйлем-дегі ерекше-лігін ажырату
22 Сөйлем-нің бірыңғай мүшелері Сөйлемнің тұрлаулы да, тұрлаусыз да мүшелері-нің бірыңғай мүше бола алатыны жайлы білім қалыптаса-ды Бір сөз табынан болатынды-ғы, бірдей сұраққа жауап беретіндігі, бірыңғайлана байланыса-тын сөйлем мүшелері Өз ойларын ашық түрде және нақты шешіммен бере алмау дағдыларының басымды-ғы Диалогтік оқыту. Өзін-өзі бағалау Оқулық, интернет материалда-ры, үлестірмелі материалдар, таныстыры-лым, тірек-коспектілер, кестелер т.б. 62-жаттығу,
Өз бетінше сұрақтар кестесін құрасты-ру Топпен жұмыс, СТО, «Мен сізге таныстыр-ғым келеді», «Келісіп пішкен тон келте болмас»
Қ.Ибрагимов. Қазақ тілі. Шың- кітап. Алматы 2012 ж.
Жанпейісова М. Модульдік оқыту технология-сы оқушыны дамыту құралы ретінде. /Аударған Д.А.Қайшы-бекова/. –Алматы, 2002. Бірың-ғай мүше болудың шартта-рын ұғынады
23 Сөйлем-нің бірыңғай мүшелерінің тыныс белгілері Бірыңғай мүшелі сөйлемдегі жалпыла-уыш сөздер, олардың тыныс белгілерін ажырату Өзіндік инструкция арқылы жекелей жұмыстар орындата отырып білімді жобалау Өзіндік жұмыста-рын ортаға салудан жасқану Ынтымақтастық және топтық жұмыс Оқулық, үлестірмелі материалдар, таныстыры-лым, тірек-коспектілер, кестелер, шығармашылық тапсырмалар, т.б. 64-жаттығу, диалог, рефлек-сия Топпен жұмыс, итербелсенді әдістер, «Көршінің сұрағына жауап», «Даналық ағашы» әдісі А.Ысқақов «Қазіргі қазақ тілі» .
А.Әлімов. Интербелсенді әдістерді ЖОО-да қолдану мәселелері.-Алматы, 2013. Талдау жасай отырып білімде-рі толыға-ды
24 Оқшау сөздер, оның түрлері Сөйлемнің құрамында басқа мүшелерден оқшаула-нып тұратын сөздер болатынын түсіндіру Оқшау сөздер сөйлем мүшесі бола алмайтын-дығы және оның түрлерін ажырату Өзін-өзі және сыныпта-сын бағалау дағдысы-ның қалыптас-пағандығы Ұжымда-сып, ынтымақтаса отырып жұмыс істеу Оқулық, үлестірмелі материалдар, таныстыры-лым, тірек сызбалар, стикер, маркер 67-жаттығу
Шығармашылық тапсырмалар Топ ережесін сақтау, пікір алмасу, «Мені түсін», «Т- кестесі» әдісі А.Ысқақов «Қазіргі қазақ тілі» .
А.Әлімов. Интербелсенді әдістерді ЖОО-да қолдану мәселелері.-Алматы, 2013. Оқушы-лардың сыныпта сын, өзін-өзі бағалау дағдылары қалыптасады
25 Қаратпа сөздер Қаратпа сөздердің сөйлемдегі мәні, орны, тыныс белгілері жайлы түсінік қалыптаса-ды Қаратпа қызметінде жұмсалатын сөздерді біледі Сын тұрғысы-нан ойлау қабілеттерінің қалыптас-пағандығы Шағын топтарда жұмыс істеу оқушы-лардың дамуына мүмкін-дік беру Оқулық, үлестірмелі материалдар, таныстыры-лым, тірек сызбалар, кестелер т.б. 66-жаттығу
Қиын және оңай сұрақтар кестесін құрасты-ру Оқытуда-ғы жаңа әдіс -тәсілдер «Төрт сөйлем», «Сиқырлы сандықша» әдістері Қ.Ибрагимов. Қазақ тілі. Шың- кітап. Алматы 2012 ж.
Жанпейісова М. Модульдік оқыту технологиясы оқушыны дамыту құралы ретінде. Сындарлы ойлау қабілет-тері қалыптасады
26 Қыстыр-ма, одағай сөздер Қыстырма сөздердің беретін мағынасы. Одағайдың сөйлемдегі мәні, орны, тыныс белгілерін ұғынады Қыстырма қызметінде жұмсалатын сөздер мен сөз тіркестері, одағайдың мағыналық топтары Өз ойларын ашық түрде және нақты шешіммен бере алмау дағдыларының басымды-ғы Ынтымақтастық және топтық жұмыс Оқулық, интернет материалда-ры, үлестірмелі материалдар, таныстыры-лым, тірек-коспектілер, кестелер т.б. 65-жаттығу
Шығармашылық тапсырмалар Топпен жұмыс, диалогтік оқыту, «Үш қадамды сұхбат», «Аукцион» әдістері С.Исаев. Қазақ тілі. Оқу құралы.-Алматы: «Өнер» баспасы, 2007. Топпен жұмыс-та талант-ты және дарын-ды оқушы-лардың өзіндік пікірле-рін білдіре-ді
27 Сөйлем мүшелерінен өткенді қайталау Сөйлем мүшелері туралы алған білімдерін тиянақтау, толықтыру Сөйлем мүшелері туралы білімдері қорытындыланады Өзіндік жұмыста-рын ортаға салудан жасқану Диалогтік оқыту. Өзін-өзі бағалау Оқулық, үлестірмелі материалдар, таныстыры-лым, тірек сызбалар, кестелер т.б. Шығармашылық, тест тапсырмалар «Көршінің сұрағына жауап», «Қос шеңбер» әдістері, деңгейлік тапсырма-лар А.Әлімов. Интербелсенді әдістерді ЖОО-да қолдану мәселелері.-Алматы, 2013. Тапсырмалар орындау барысында топтық ереже-лерді сақтай-ды
Скачать методички (классные уроки) для учителей по разным предметам: история, литература, физика. Как провести урок с учеником, вам поможет грамотно составленный план урока. Занятия по математике, литературе, физике, информатике, химии, психологии.
.